home.
wie zijn wij.
fotogalerij.
verkeersslachtoffer.
vrienden.
donatie.
sponsors.
contact.
Stichting Das & Vecht
Das-werkgroep

Wat doen we zoal:

het inventariseren van de Dassen-populatie en de burchten;

het monitoren van deze populatie;

het digitaal registreren van deze populatie en de burchten in een databank;

het in beeld brengen van verstoringen en bedreigingen;

het meewerken aan de bescherming van de das door voorlichting en concrete maatregelen;

contacten onderhouden met overheidsinstanties, publiekrechtelijke organen en groene groepen om aandacht te vragen voor de Das.

samenwerken o.a. met Das&Boom

Dassen kijken ?

Kijk hier

TERUG

INFO:

............................................

Veel informatie over de Das en andere marterachtigen op www.zoogdierenvereniging.nl

 

De das en de mens

 

Wetgeving:

Min. EZ

Soortenstandaard De Das

 

Artikel over de wasbeer in 14e nieuwsbrief “KIJK OP EXCOTEN”.

 

Film:

Nachtopname

of overdag