home.
wie zijn wij.
fotogalerij.
verkeersslachtoffer.
vrienden.
donatie.
sponsors.
contact.
Stichting Das & Vecht

Deel 2, Nieuwe Dassenovereenkomsten Faunafonds

 

Als de grondgebruiker aan één van voornoemde voorwaarden voldoet, zal deze in januari 2016 een brief van het Faunafonds ontvangen met informatie over de procedure en voorwaarden voor het afsluiten van een nieuwe Dassenovereenkomst. Vanaf april 2016 zal de taxateur het bedrijf bezoeken en de dassenschade gedurende het jaar volgen. In oktober 2016 zal de taxateur het definitieve taxatierapport opmaken en de hoogte van de jaarlijkse tegemoetkoming vaststellen. Vervolgens ontvangt de grondgebruiker de dassenovereenkomst van het Faunafonds. Met een dassenovereenkomst ontvangt de grondgebruiker automatisch in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 dezelfde tegemoetkoming.

 

Als een grondgebruiker er voor kiest om geen dassenovereenkomst af te sluiten, ontvangt hij/zij in 2016 wel een tegemoetkoming in de getaxeerde schade en dient dan bij volgende dassenschades op de reguliere wijze een tegemoetkoming in de schade aan te vragen bij het Faunafonds.

 

Voor grondgebruikers die (nog) niet in aanmerking komen voor een gedoogovereenkomst geldt dat de schade via de reguliere weg bij het Faunafonds gemeld kan worden. Er geldt daarbij geen eigen risico.

 

Limburg

In provincie Limburg worden in 2016, net als in de andere provincies, automatisch taxaties uitgevoerd bij de bedrijven die nu een aflopende dassenovereenkomst hebben óf als die in de twee voorgaande jaren (2014 en 2015) een tegemoetkoming voor dassenschade hebben ontvangen van het Faunafonds. Voor de getaxeerde schade wordt een tegemoetkoming verleend, waarbij er geen eigen risico of behandelbedrag geldt. Het verschil met de andere provincies is dat Provincie Limburg aan de hand van de taxaties in de loop van 2016 beslist of deze taxaties omgezet worden in dassenovereenkomsten of dat jaarlijkse taxaties worden uitgevoerd.

TERUG